Skaden har skjedd - hva nå?

Nedenfor finner du båtforsikring- skademeldingsskjema. Fyll ut skjema og klikk "Send". Fyll ut skjema så nøyaktig som mulig. Dersom du har spørsmål til skjema kontakt oss på 480 73 300. Din kopi av skademeldingen sendes til e-postadressen du angir i skjemaet nedenfor.

Båtforsikring- skademeldingsskjema

1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSOBJEKT

Kopi av skaderapporten sendes til denne adressen

2. SKADEN

Dersom du ikke kjenner nøyaktig skadedato. Oppgi dato for når du oppdaget skaden
Angi klokkeslett dersom du har dette

3. SKADEÅRSAK OG AKTIVITET
4. KORT BESKRIVELSE AV SKADEN

Kun kort,- mer detaljert beskrivelse senere i skjema

5. SKADEKRAVET GJELDER :6. ANSVARSSKADE

Gi en kort beskrivelse
7. UTSTYR

Hvis skadekravet gjelder utenbordsmotor, jolle eller personlig utstyr, vedlegg en liste med oversikt over dette med følgende opplysninger: a) Anskaffelsesdato b) Pris c) Antatt reperasjons- eller gjenskaffelsespris d) Netto skadekrav pr. gjenstand e) Dersom jolle er tapt, oppgi alt som kan identifisere jolle (navn på morskipet, reg.nr. etc)

Angi utstyr dersom du har dette
Legg ved liste med utstyr dersom du har dette

8. HVEM ER VARSLET

Har kystvakten, havneansvarlig, redningsselskapet, politiet eller andre vært vitne til ulykken eller kommet senere og registrert skaden?
9. REGATTA / BÅTRACE10. BÅTEN11. GENERELT

12. GI EN FULLSTENDIG REDEGJØRELSE OM SKADEN