Fordeler for leietaker

Erstatt depositum/bankgaranti for husleie med Leiegaranti Næring

Garantien stiller sikkerhet på lik linje med en tradisjonell bankgaranti

Med leiegaranti unngår du å måtte gi banken pant i bedriftens eiendeler.

Ingen midler bundet opp i bankgaranti
Ingen midler bundet opp i bankgaranti
Ingen etablerings-
kostnader
Ingen etablerings- kostnader
Frigjør midler til 
investering i drift
Frigjør midler til investering i drift

Hva er Leiegaranti Næringsbygg?

Leiegaranti Næring er et alternativ til andre bank/konserngarantier og depositumsløsninger. Det dekker utleiers krav i forbindelse med leiekontrakt.

TRYGT OG ENKELT MED LEIEGARANTI
  • Erstatt depositum/bankgaranti for husleie med Leiegaranti Næring!
  • Garantien stiller sikkerhet på lik linje med en  bankgaranti
  • Bedriften slipper å binde opp kapital som kan benyttes til andre formål
  • Bedriften slipper å stille pant i bedriftens eiendom

 

KONTAKT DITT UTLEIESELSKAP ELLER OSS DIREKTE FOR TILBUD:

Norwegian Broker tlf: 23 89 73 89

E-mail: leiegaranti@norwegianbroker.no


BROSJYRE LEIEGARANTI NÆRING:

Brosjyre Leiegaranti Næring

 

HVA KOSTER LEIEGARANTI NÆRING ?
  • Årlig garantipremie er MEGET konkurransedyktig vrs. en bankgaranti
  • Virksomheter med tilfredstillende økonomi de senere årene kan søke om Leiegaranti.