Boligselgerforsikring - viktig også for nyere boliger

  • Kjøper har høyere forventning og terskelen for å klage er derfor lav
  • Kjøper har rett til, og kan kreve å forholde seg til sin kontraktspart - altså selger
  • Selgeren kan lett bli stilt til ansvar når kjøperen har en forventning om at "alt er perfekt"
  • Det er ofte lange og tunge prosesser hos store utbyggere.
  • Selv om utbygger er solvent, er det ingen garanti for at utbygger utbetaler, selv om man vinner frem i en  klagesak
  • De fleste reklamasjoner på nyere boliger kommer 4. eller 5. året når ny eier starter oppussingsarbeid. Eventuelle garantier vil være utløpt på dette tidspunktet
  • Det finnes dessverre useriøse utbyggere som ikke ønsker å være tilgjengelig for en kjøpers klager, årsaken kan også være at firmaet har gått konkurs

Om Boligkjøperforsikring nyere boliger - med eksempler fra virkeligheten
Det viser seg at 1 av 6 boligkjøpere klager