Totalskadegaranti

Båtforsikring via Norwegian Broker båtprogram gir deg totalskadegaranti

Totalskadegaranti

- Garantert et erstatningsnivå ved totalskade som tilsvarer det du kjøpte båten for, og ikke bare markedsverdi

- Forutsetter at avtalt forsikringssum minst tilsvarer kjøpesum

Med totalskadegaranti er du garantert et erstatningsnivå ved totalskade som tilsvarer det du kjøpte båten for og ikke bare markedsverdi som fastsettes av en takstmann, noe som er det normale i båtforsikringer. En båt regnes som totalskadet dersom det for eksempel ikke er mulig å reparere den, at det ikke er lønnsomt å reparere den, at den er stjålet og ikke kommet til rette eller at den ligger på havets bunn.

Totalskadegarantien forutsetter at avtalt forsikringssum minst tilsvarer kjøpesum. Det er vanlig at forsikringsselskapene utbetaler erstatning tilsvarende det båten var verdt rett før totalskaden oppstod. Har du forsikret båten gjennom Norwegian Broker båtprogram er du garantert minst å få det du kjøpte båten for. Forutsetningen er at det er en skade som forsikringen dekker i henhold til forsikringsvilkårene.

 Erstatningsnivå ved totalskade er regulert i forsikringsvilkårene punkt 11.1. og i definisjonen av «Forsikringsverdi (erstatningsgrunnlag ved totalskade)», hvis du vil vite mer.

 

 

Totalskadegaranti på din båt får du hos Norwegian Broker

Les mer om totalskadegaranti

Det vanlige for en båtforsikring i Norge er at det er markedsverdien som bestemmer erstatningen du får. Slik er det ikke om du kjøper båtforsikring gjennom Norwegian Broker. Vi forklarer deg hvordan garantien fungerer i praksis.

Les mer om totalskadegaranti her.

Motorskadegaranti på din båt får du hos Norwegian Broker

LES MER OM MOTORSKADEGARANTI

Hva dekker din forsikring når det gjelder motorskader? Salgssjef og forsikringsmegler Rune Sagen i Norwegian Broker forklarer hvorfor motorskadegarantien dekker mer enn vanlige båtforsikringer.

Les mer om motorskadegaranti her.

Aldersgaranti på din båt får du hos Norwegian Broker

Les MER OM ALDERSGARANTI

Spesialist på båtforsikringer hos Norwegian Broker, Rune Sagen, forklarer hva aldersgarantien innebærer, og hvordan båtforsikring via Norwegian Broker skiller seg fra de vanlige båtforsikringene på markedet. 

Les mer om aldersgaranti her.