Aldersgaranti

Båtforsikring via Norwegian Broker båtprogram gir deg aldersgaranti.

Aldersgaranti:

- Ingen aldersfradrag eller reduksjon i erstatning på grunn av båtens alder

- Gammelt erstattes med nytt ved skade

- I tillegg får du totalskadegaranti og motorskadegaranti i vårt båtforsikrigsprogram

Med aldersgaranti menes at det ikke gjøres aldersfradrag eller reduksjon i erstatning på grunn av båtens alder hvis det må kjøpes nytt for å erstatte ødelagte deler. Aldersgarantien gjelder når gammelt erstattes med nytt hvis det er en skade som dekkes i henhold til forsikringsvilkårene.

Unntak fra aldersgarantien gjelder for; utenbordsmotor, seil, rigg, beskyttelsestrekk, personlige effekter/løsøre, jolle/lettbåt og deler som ikke lenger er tilgjengelige eller tillatt.  Når det gjelder disse unntakene, er aldersfradraget begrenset til maksimalt 1/3 av prisen på delen som erstattes. 

Aldersgarantien er regulert i forsikringsvilkårene om aldersfradrag i avsnitt 11, og spesielt om unntak med begrenset aldersfradrag i punkt 11.3 og 11.4. Se egne bestemmelser for maskinhavariskade i punkt 4.1.9, 4.1.10 og 11.6. Ved maskinhavariskade som ikke skyldes ytre påvirkning, gjelder egne bestemmelser.

 

Les mer om våre garantier

Aldersgaranti på din båt får du hos Norwegian Broker

Les mer om aldersgaranti

Spesialist på båtforsikringer hos Norwegian Broker, Rune Sagen, forklarer hva aldersgarantien innebærer, og hvordan båtforsikring via Norwegian Broker skiller seg fra de vanlige båtforsikringene på markedet. 

Les mer om aldersgaranti her.

Totalskadegaranti på din båt får du hos Norwegian Broker

LES MER OM TOTALSKADEGARANTI

Det vanlige for en båtforsikring i Norge er at det er markedsverdien som bestemmer erstatningen du får. Slik er det ikke om du kjøper båtforsikring gjennom Norwegian Broker. Vi forklarer deg hvordan garantien fungerer i praksis.

Les mer om totalskadegaranti her.

Motorskadegaranti på din båt får du hos Norwegian Broker

LES MER OM MOTORSKADEGARANTI

Hva dekker din forsikring når det gjelder motorskader? Salgssjef og forsikringsmegler Rune Sagen i Norwegian Broker forklarer hvorfor motorskadegarantien dekker mer enn vanlige båtforsikringer.

Les mer om motorskadegaranti her.