Ved tvister etter kjøp av båt, utstyr, tjenester eller skadeoppgjør får du advokatbistand uten egenandel inkludert.

For vilkår beskrevet ovenfor, henvises det til forsikringsvilkårene for fullstendig dekningsbeskrivelse, unntak og mulige tilleggsdekninger.

Få tilbud på båtforsikring

Ring oss på 480 73 300

Les mer om: