image description

Norwegian Broker kjøper Quality Broker

Norwegian Broker kjøper alle aksjene i forsikringsmeglingsselskapet Quality Broker AS. Sammen vil de to selskapene bli mer robuste og styrket for fremtiden.

Begge selskaper tilbyr tjenester innen forsikringsmegling, og er opptatt av å tilby selskapsuavhengige skadeoppgjør.

Kjøpet er et ledd i vår vekststrategi. Vi skal vokse og styrke våre kunders innkjøpskraft mot de store forsikringsselskapene, og samtidig utvide vårt kompetanseområde, sier adm. dir. Jørn Gisvold i Norwegian Broker.

Konkurransen i dette markedet blir stadig tøffere, og det må finansielle muskler til for å henge med i utviklingen fremover – ikke minst med tanke på digitalisering og strenge myndighetskrav.

- Når vi nå blir en del av Norwegian Broker og Söderberg & Partners, er våre kunders fremtidige interesser ivaretatt. Vi er godt rustet for konkurransen og utviklingen fremover, og våre kunder er sikret å få det beste markedet har å tilby, fastslår Leif A. Hjeltgaard og Dan Jansen i Quality Broker. 

Norwegian Broker har en offensiv vekststrategi. Bare siden 2014 har selskapet vokst med 93 ansatte, som konsekvens av både oppkjøp og organisk vekst. Selskapet er eid av Söderberg & Partners, Norden største konsern innen forsikringsformidling.

Bildetekst: Fra venstre: Agnar Nordeidet (Norwegian Broker), Leif A. Hjeltgaard, Dan Jansen (Quality Broker) og Jørn Gisvold (Norwegian Broker) blir nå kolleger i samme familie.
Fra venstre: Agnar Nordeidet (Norwegian Broker), Leif A. Hjeltgaard, Dan Jansen (Quality Broker) og Jørn Gisvold (Norwegian Broker) blir nå kolleger i samme familie. 

For mer informasjon:
Pressekontakt Atle Jervan, mobil 905 00 724

Om Quality Broker:
Siden etableringen i 2007 har Quality Broker vokst til åtte ansatte og NOK 15 mill. i omsetning. Quality Broker har bred kompetanse og erfaring innen pensjons-, personal- og skadeforsikring, og bistår kunder med behovsanalyser, optimalisering av forsikringsprogram, faglig rådgivning og hjelp når skaden inntreffer. Web: http://quality-broker.no/om_oss/

Om Norwegian Broker:
Norwegian Broker (NB) ble startet i 1992 og består av fire selskaper (Norwegian Broker AS, Norwegian Claims Link AS, Bafo Forsikringsmegling AS, Bafo Forsikring AS og Garde AS). Selskapene kjøper inn forsikringstjenester for NOK 2,5 mrd. årlig, og har honorarinntekter på ca. NOK 300 mill. NB har totalt 192 ansatte i Norge. NB eies av det svenske selskapet Söderberg & Partners. Web: www.norwegianbroker.no

Om Söderberg & Partners:
Söderberg & Partners startet i 2004. De opprinnelige ni analytikerne har vokst til 1800 medarbeidere i det som nå er Nordens største forsikringsformidlerforetak, med over SEK 3 mrd. i årlig omsetning. I Norge eier Söderberg & Partners Norwegian Broker. Web: https://www.soderbergpartners.se/om-oss/vision-och-varderingar/