image description

INFORMASJON OM ENDRING AV NAVN PÅ EIERSKIFTEFORSIKRINGEN

Norwegian Broker har i samråd med Inter Hannover og AmTrust besluttet å endre navnet på produktet eierskifteforsikring til «boligselgerforsikring». Målsetningen er å bidra til en bedre forståelse av hva forsikringen faktisk dekker. Navneendringen er et av flere tiltak i arbeidet med å redusere misforståelser og konflikter i bolighandelen.

Selve innholdet i forsikringen er uendret og vil fremdeles være selgers mangelsansvar i henhold til avhendingsloven. Det er altså kun navnet som endres.

Navneendringen har vært vurdert flere ganger tidligere og kommer nå etter oppfordring fra Forbrukerrådet i deres rapport «Eierskifteforsikring og Boligkjøperforsikring – «Effektene for forbrukerne i bolighandelen».

Det nye navnet «boligselgerforsikring» vil gradvis fases inn i løpet av høsten 2017.