image description

Fra Lysaker til Trondheim

Norwegian Broker kjøper aksjemajoriteten i forsikringsmeglingsselskapet Garde AS i Trondheim. Kjøpet er et ledd i en vekststrategi der Norwegian Broker skal vokse geografisk og utvide sitt kompetanseområde.

Garde har betydelig kompetanse innen pensjons- og HR-rådgivning. Det er en kompetanse administrerende direktør Jørn Gisvold i Norwegian Broker ønsker velkommen.

-    Dette vil utvide vårt kompetanseområde. I tillegg er det liten tvil om at Trondheim og Midt- Norge er et attraktivt marked. For oss er det strategisk viktig å vokse utenfor Oslo, sier han. 

Garde AS har mange store kunder, både innen lokalt næringsliv og offentlig sektor, i første rekke i Midt- og Nord-Norge.

-    Vi er glade for å ha funnet en «perfect match» med Norwegian Broker. Det styrker oss som fagmiljø og ruster oss for fremtiden. Sammen med våre nye kolleger på Lysaker, åpner det seg nå mange spennende muligheter fremover, sier daglig leder Hans Petter Willumsen i Garde AS.

Begge selskaper tilbyr tjenester innen forsikringsmegling, og er opptatt av å tilby uavhengige skadeoppgjør. Resterende aksjer i Garde eies fortsatt av nøkkelpersoner i Garde.

For mer informasjon:

Pressekontakt Atle Jervan, mobil 905 00 724

Foto:

Hans Petter Willumsen (til venstre) i Garde og Jørn Gisvold i Norwegian Broker blir sterkere sammen.

Om Garde:

Siden etableringen i 2003 har Garde vokst til å bli det største forsikringsmeglerselskapet nord for Dovre og har i dag 19 ansatte.
Selskapet har utviklet seg fra å være tradisjonelt meglerselskap til å bli en mer komplett rådgiver innen sine fagområder.
Garde har bred kompetanse og erfaring innen pensjons- og forsikringsområdet, og bistår med gode behovsanalyser, optimalisering av forsikringsprogram, faglig rådgivning, og hjelp når skaden inntreffer.

For å bli mer komplett er det lagt ned betydelige ressurser i å bygge kompetanse innen HR-rådgivning og tjenesten skadeservice er etablert.
På denne måten sikres menneskene, eiendelene og driften til kundene. Garde lever av kundenes lojalitet og tillit - trygghet er viktig.

Les mer om Garde

Om Norwegian Broker(NB):

NB ble startet i 1992 og består av 4 selskaper (Norwegian Broker AS, Norwegian Claims Link AS, Bafo Forsikringsmegling AS og Bafo Forsikring AS). NB kjøper inn forsikringstjenester for for sine kunder for NOK 1,5 mrd. årlig, og har honorarinntekter for ca. NOK 300 mill. Med sine 165 ansatte, og med Gardes 19 ansatte, øker vi til samlet 184 ansatte i Norge.
NB eies av Söderberg & Partners i Sverige med mer enn SEK 3 mrd. i omsetning og 1500 medarbeidere. Til sammen utgjør vi Nordens største forsikringsformidlerforetak.

Om Söderberg & Partners:

Söderberg & Partners startet i 2004, under ledelse av vd Gustaf Rentzhog og med Per-Olof Söderberg som hovedeier og styreleder. De opprinnelige ni analytikerne har vokst til 1500 medarbeidere i det som nå er et nordisk konsern.

De aller første forretningsområdene var pensjonsrådgivning påfulgt av forsikringsvirksomheten.

Söderberg & Partners