Hva er Pluss dekning?

Pluss dekning er en utvidet båtforsikring som reduserer kostnadene ytterligere ved skade for båteier.

Båtforsikring med Pluss dekning

Pluss dekningen reduserer kostnadene for båteier ytterligere. Alle med fornyelse eller nytegning får automatisk tilbud om utvidelse med PLUSS-dekning som omfatter:

  • Ikke bonustap ved skade der bonus er gitt
  • Ikke egenandel ved skade når båt er fortøyd i bevoktet marina
  • Ikke egenandel ved kollisjon når du er uten skyld 
  • Ikke egenandel ved ansvarsskade
  • Hjemreise ved skade eller sykdom*

* Dekker kostnader oppad til kr. 25 000 ved skade på fartøy eller sykdom/skade som rammer noen ombord, og som medfører at fartøyet er ute av drift i mer enn 7 dager når fartøyet er i Svenske, Danske eller Norske farvann mer enn 200 nautiske mil fra fartøyets hjemmehavn i Norge. Egenandel pr. skadetilfelle er kr. 2 500.


Se forøvrig forsikringsvilkårenes avsnitt om tilleggsdekninger.