Om forsikringsmegler Norwegian Broker

Söderberg & Partners er ett av Sveriges største og raskest voksende finansselskap.  I Norge er selskapet hovedeiere av forsikringsrådgiveren Norwegian Broker og Bafo Forsikringsmegling .

Forsikringsmegler Norwegian Broker og storaksjonær Söderberg&Partners er ett av nordens største forsikringsmeglerselskap.
Våre oppdragsgivere er mellomstore og store bedrifter, organisasjoner og sammenslutninger av slike i Norge og Norden.

Norwegian Broker er en uavhengig forsikringsrådgiver og forsikringsmegler, som sammen med vårt ”søsterselskap” Norwegian Claims Link, kan tilføre våre oppdragsgivere betydelig merverdi gjennom innovasjon, kontroll over risikoforholdene, styrket forhandlingsposisjon og betydelig utvidet konkurranse.

Bafo Forsikringsmegling AS er Norges ledende forsikringsmegler og rådgiver innen medlemsforsikringer til foreningsmarkedet. Søsterselskapet, Bafo Forsikring AS, er et multiagentselskap i vekst. Bafo-selskapene har til sammen 42 ansatte.

 

Hvis du ønsker å vite mer: