Nettverk

Norwegian Broker er medlem i Norske Forsikringsmegleres Forening (NFF) og arbeider her med utvikling av forsikringsmeglerbransjen i Norge. Alle meglere i Norwegian Broker skal autoriseres av NFF så snart som mulig utifra de krav som NFF stiller. Vi ser på dette som et viktig ledd i kvalitetsbyggingen av egen organisasjon. Vi er også medlem i Assurex Global