Kvalitetssikring og intern kontroll

Norwegian Broker bruker betydelige ressurser på kvalitetssikring og intern Kontroll. Dette for at våre oppdragsgivere til enhver tid skal være trygge på at de og deres problemstillinger blir ivaretatt på en optimal måte. Det er også svært viktig for at vi skal trygge vår egen virksomhets fremtid og gjennom det sikre arbeidsplasser og aksjonærverdier.

Norwegian Broker er svært opptatt av kontinuerlig forbedring. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra alle våre forbindelser med både ros og ris. Vi gjennomfører også en årlig KTI undersøkelse med det samme formål.

Vi er svært takknemmelige ovenfor alle de som har valgt Norwegian Broker som leverandør, og skal selvsagt gjøre vårt ytterste for at alle skal føle seg trygge på at dette var ett riktig valg.