Bli forsikringsmegler i Norwegian Broker

Som forsikringsmegler får du ansvaret for å utvikle og implementere Norwegian Brokers konsept, hos eksisterende og nye oppdragsgivere. Du skal arbeide med en solid kundeportefølje. Denne skal opparbeides dels på eget initiativ, og ved å tre inn i eksisterende portefølje hos Norwegian Broker. Du skal bidra med faglig tyngde så vel internt som eksternt i forhold til kunder, kollegaer og leverandører.

 Du må kunne identifisere potensiell risiko og rådgi rundt de finansielle konsekvenser av disse. Du må også ha evnen til å identifisere og utnytte kommersielle muligheter. Vi vil legge vekt på at du tenker utradisjonelt og er en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter. Du må samarbeide godt med andre, kommunisere klart og presist (på norsk og engelsk), samt ha en strukturert arbeidsform. I tillegg må du motiveres av kontinuerlig faglig utvikling og innsalg av nye konsepter til markedet.

Oppgaver vil blant annet være:
 • Nysalg/mersalg mot eksisterende og potensielt nye kunder
 • Ansvarlig for etablering av kundeoppdrag og samarbeidsavtaler.
 • Informere og presentere potensielle kunder for våre tjenester.
 • Løpende oppfølging av egen portefølje. Herunder å orientere om utvikling, endringer i markedet generelt, lovgivning, forskrifter og andre rammebetingelser som vil kunne berøre oppdragsgiver.
 • Delta i interne prosesser for å utvikle og forme selskapets videre vekst. 
 Arbeid skal utføres i tråd med Norwegian Broker sine verdier:
 • Gjør det enkelt
 • Gjør det riktig
 • Tenk nytt
 • Vær entusiastisk og blid
 Vi søker etter personer som har:
 • Høyere økonomisk eller teknisk utdannelse
 • Autorisasjon som forsikringsmegler eller annen relevant bakgrunn
 • Erfaring og kompetanse innen innkjøp og forvaltning av forsikringer for offentlig sektor
 • Evne til å tenke utradisjonelt
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper
 • Stor arbeidskapasitet
Vi kan tilby deg:
 • En ambisiøs arbeidsplass med gode muligheter til faglig utvikling
 • Moderne og flotte lokaler 1 min. fra Lysaker stasjon.
 • Svært gode pensjon- og forsikringsordninger.
 • Gode ansattfordeler.

Henvendelser rettes til HR v/Gro Sæten – tlf. 976 07 237.

 Kortfattet søknad med CV sendes til gro.saeten@ncl-as.no.

Attester og vitnemål vil vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt. Vi innestår for konfidensiell behandling av alle henvendelser inntil nærmere avtale.