Sikre den potensielle salgsverdien på spillere som ved en plutselig hendelse grunnet

sykdom eller ulykke fører til karrierestopp

Sjekk ut våre gunstige spesialforsikringer relatert til idrett for profesjonelle klubber

Spesialforsikringer relatert til idrett; karriereavbruddsforsikring, yrkesskadeforsikring, sykelønnsforsikring, bonusforsikring, agentforsikring.

Vi konkurranseutsetter og megler frem en best mulig forsikringsløsning til en rimeligst mulig pris ift. forsikringsbehovene .

TA KONTAKT MED OSS FOR RÅD/SAMTALE OG TILBUD

Kontaktperson:
Thomas Underhaug, Tlf: 911 61 085, E-mail: thomas.underhaug@norwegianbroker.no

IDRETTSFORSIKRINGER FOR PROFESJONELLE KLUBBER

KARRIEREAVBRUDDSFORSIKRING 

Forsikringen sikrer den potensielle salgsverdien på spillere som ved en plutselig hendelse grunnet sykdom eller ulykke medfører til en karrierestopp.

SYKELØNNSFORSIKRING / MIDLERTIDIG TAPT INNTEKT

Profesjonelle klubber kan sikre seg mot utbetaling av inntekt over 6G (inntil 12/24 mnd.) på spillere som ved plutselig hendelse grunnet sykdom eller ulykke ikke kan utføre sitt arbeid.

BONUSFORSIKRING

Både klubber og sponsorer kan sikre seg mot uventet stor bonusutbetaling som følge av at klubb eller enkeltutøver har vesentlig bedre resultater enn forventet og dette medfører til uventet høy bonusutbetaling.

AGENTFORSIKRING

Obligatorisk profesjons ansvarsforsikring (formueskadeforsikring) som beskytter kunden dersom formidleren holdes erstatningsansvarlig for et økonomisk tap som en kunde eller tredjeperson er påført.