Bruk oss som forsikringsmegler på idrettsforsikring

Da får du gunstige forsikringsløsninger og gevinst gjennom samlet innkjøp

Enkelt, trygt og forutsigbart!

Bruker man en forsikringsmegler på idrettsforsikring har våre kunder fleksibilitet til å skifte forsikringsgiver ved behov eller etter konkurranseutsetting, og snarlig kunne tilpasse seg nye behov og løsninger. I tillegg vil man ha bedre kontroll på kostnader og inntekter.

KONTAKT OSS FOR TILBUD ELLER RÅD

Tlf: 02033, innvalg 4, E-mail: forsikring@02033.no

SKADEOPPGJØR

Gjennom vårt søsterselskap Norwegian Claims Link (Norges nest største skadeoppgjørselskap), har vi en samarbeidspartner som effektivt og profesjonelt kan ta skadeoppgjør  for våre kunder når dette er ønsket og/eller hensiktsmessig.  Dette er med utgangspunkt i våre kunders ønske og krav om innsyn og kontroll på hele verdikjeden.