Idretts-Norge kan nå betale mindre for sine forsikringer

Gjennom ordningen til Idrettens Forsikringssenter oppnår idretten, både klubber og særforbund

betydelige besparelser som frigir midler til idrettsaktivitet

Norwegian Broker drifter Idrettens Forsikringssenter Forsikringsdekningene vi har konkurranseutsatt er: Ansvarsforsikringer, personforsikringer og tingforsikringer

BE OM TILBUD/KONTAKT OSS:

BE OM TILBUD, klikk her

Eller kontakt oss  på  Tlf: 02033, innvalg 4, Direkte:
Thomas Underhaug, tlf: 911 61 085 E-mail: forsikring@02033.no

KLUBB-/KRETS- OG SÆRFORBUNDFORSIKRINGER

NORWEGIAN BROKER DRIFTER IDRETTENS FORSIKRINGSSENTER

Norwegian Broker AS har sammen med Idrettens Helsesenter etablert Idrettens Forsikringssenter, og jobbet frem en felles innkjøpsordning for forsikringer til norsk idrett.

Forsikringsdekningene vi har konkurranseutsatt er:
- Ansvarsforsikringer
- Personforsikringer
- Tingforsikringer

Målet var å tilby klubber, kretser og særforbund: 

  • Forsikringsdekninger tilpasset idrettens behov 
  • Beste pris i markedet
  • Kontroll og innsyn i hele verdikjeden (inntekter og kostnader)

 RESULTATET :  

  • Skreddersydde forsikringsdekninger for idretten
  • Markedets beste priser  
  • Avtalt fortjenestemargin  
  • Innsyn og kontroll på hele verdikjeden
  • Idretten administrerer sine egne forsikringer via Idrettens Forsikringssenter  
  • Enkelt å bestille og trygghet for å være tilstrekkelig forsikret
  • Bistand ved skadeoppgjør

Konkurranseutsetting/Forsikringsselskap:
Flere utenlandske og norskbaserte forsikringsselskap leverte tilbud, og TRYG Forsikring hadde det beste tilbudet. Tryg er Nordens nest største forsikringsselskap og vi er sikre på at de vil bli en meget god samarbeidspartner for idretten.

Idrettens Forsikringssenter: 
Ordningen skal driftes fra Idrettens Forsikringssenter som er en avdeling under Idrettens Helsesenter, som igjen sikrer høy forsikringskompetanse gjennom samarbeidet med Norwegian Broker.

Snakk med Idrettens Forsikringssenter før du fornyer eller tegner ny forsikring!

Dette blir en ordning som vil bety mye for veldig mange, med gode dekninger til gode priser slik at mer penger frigjøres til idrettsaktivitet! 

BE OM TILBUD, klikk her

Eller kontakt oss  på  Tlf: 02033, innvalg 4,
Direkte:
Thomas Underhaug, tlf: 911 61 085 E-mail: forsikring@02033.no