Vi har hjulpet våre særforbund med forbedrede lisensforsikringer:

Nye og bedre dekninger

Tilgang til Idrettens Skadetelefon og et kvalitetsikret behandlernettverk

Vårt fokus er en forsikring som skal få utøveren raskest mulig tilbake på arenaen og i aktivitet.

TA KONTAKT MED NORWEGIAN BROKER AS, SÅ HJELPER VI DERE OGSÅ

Thomas Underhaug, telefon: 911 61 085, E-mail: thomas.underhaug@norwegianbroker.no

IDRETTSLISENS FOR SÆRFORBUND

Norwegian Broker har de siste 10 årene hjulpet særforbund med å finne
en best mulig forsikringsløsning til en rimeligst mulig pris i forhold til deres aktive utøveres forsikringsbehov.

Vi har bidratt til en mye bedre lisensforsikring:
Fra en enkel ulykkesforsikring, til å fokusere på en forsikring som skulle få utøveren raskest mulig tilbake på arenaen og i aktivitet.

Dette førte til følgende forbedringer i lisensforsikringene;

 • Tilgang til Idrettens Skadetelefon og et kvalitetssikret behandlernettverk
 • Nye og bedre dekninger;
  -Belastningsskader
  -Spiseforstyrrelser
  -Sammensatte symptomer
  -Kvalitetssikret behandlingsforløp
  -Operasjonsutredning – styrke- og funksjonstest

Dette har resultert i: 

 • Flere får hjelp og alle har fått en behandlingsgaranti (frist)
 • Nedgang i operasjoner og MR-undersøkelser
 • Innsyn og kontroll med forsikringsselskapene
 • Kortere meldetid, responstid og behandlingstid

 I tillegg har våre særforbund oppnådd:

 • Rimeligere priser og sparte kostnader
 • Mindre administrasjon
 • Svært fornøyde utøvere

Ta kontakt med Norwegian Broker AS, så hjelper vi dere også.
Kontaktperson: Thomas Underhaug
Tlf: +47 91 16 10 85
Email: thomas.underhaug@norwegianbroker.no