Som forsikringsmeglere kan vi konkurranseutsette og megle frem:

Yrkesskade/yrkessykdom for profesjonelle utøvere

samt forsikringer som kommer til utbetaling ved karrièreavbrudd for enkeltutøvere i både lag- og individuelle idretter

Vi har lang erfaring med å megle frem gode forsikrings- løsninger til en rimeligst mulig pris ift. forsikrings- behovene for både enkeltutøvere, klubber og deres interesse-organisasjoner (Norsk Toppfotball, Norsk Topphåndball, Elitehockey, Divisjonforeningen og NISO).

KONTAKT OSS SÅ HJELPER VI DERE OGSÅ

Thomas Underhaug, Tlf: 911 61 085, E-mail: thomas.underhaug@norwegianbroker.no

OM YRKESSKADE-/YRKESSYKDOMSFORSIKRING

Enhver arbeidsgiver forplikter ihht. til lov å forsikre sine ansatte ved å etablere yrkesskade/yrkessykdom forsikring. Forsikringen gjelder under utførelse av arbeid, på arbeidsplassen og i arbeidstiden.

KARRIEREAVBRUDDSFORSIKRING FOR PROFESJONELLE UTØVERE

Profesjonelle utøvere kan sikre seg mot inntektstap ved en plutselig hendelse grunnet sykdom eller ulykke som forårsaker en karrierestopp. For disse har NISO (Norske Idrettsutøveres Sentral Organisasjon)  etablert en karriereavbruddsforsikring for sine medlemmer som :

  • gjelder hele døgnet
  • gjelder hvor som helst
  • og som gir erstatning uansett årsak

Sykelønnsforsikring mot midlertidig tapt inntekt
Profesjonelle utøvere kan sikre seg mot midlertidig inntektstap (inntil 12/24 mndr.), ved en plutselig hendelse grunnet sykdom eller ulykke som medfører inntektstap.