Hva er Leiegaranti bolig?

Et trygt og enkelt alternativ til depositum

som tilfredstiller utleiers krav til sikkerhet

Spar tid og penger! Kontakt ditt utleieselskap eller oss direkte for spørsmål eller tilbud.

Et trygt alternativ til depositum
Et trygt alternativ til depositum
Et betydelig mindre utlegg når du skal flytte
Et betydelig mindre utlegg når du skal flytte
Tilfredstiller utleiers krav til sikkerhet
Tilfredstiller utleiers krav til sikkerhet
FAKTA OM LEIEGARANTI BOLIG

Leiegaranti er et alternativ til det tradisjonelle depositumet for sikkerhetsstillelse av private leieforhold. Leiegarantien varer i tre år – tilsvarende lengde som en tidsbestemt leiekontrakt. Dersom dere velger å forlenge leieforholdet må det tegnes en ny Leiegaranti.

leiegaranti FUNGERER SOM EN DEPOSITUMSKONTO

Vårt mål er at du som utleier skal oppleve samme trygghet som ved et tradisjonelt depositumsforhold. Dersom leieforholdet er sikret gjennom en Leiegaranti vil du ved et rettmessig krav få utbetaling på samme måte som ved et depositumsforhold i bank.

leiegaranti er Bedre for leietaker

Leiegaranti gir deg som leietaker mer fleksibilitet. Dersom du ikke har penger til et depositum kan du tegne en Leiegaranti, og dermed slippe å lete etter en annen måte og finansiere depositumet.

Dersom du har penger til et depositum, og er under 34 år, er Leiegaranti et meget godt alternativ dersom du plasserer depositumsbeløpet minus kostnad for kjøp av Leiegaranti på en BSU-konto. Skattelette du får via BSU-kontoen vil være høyere enn kostnaden for kjøp av Leiegaranti (sammenliknet med 3 mnd depositum iht. SSBs leiemarkedsundersøkelse 2017). På denne måten vil du både få høyere avkastning, komme i en bedre posisjon for en dag å kjøpe din egen bolig, og spare inn kostnaden for kjøp av Leiegaranti.

NB! Leiegaranti er en selvskyldnerkausjon som betyr at du må tilbakebetale til Garantisten dersom Utleier får utbetalt under garantien. Utleier får kun utbetalt rettmessige krav etter juridisk vurdering, og på tilsvarende retningslinjer som ved et tradisjonelt depositumsforhold. Vi oppfordrer likevel til å lese gjennom vilkårene før kjøp.

Hva koster Leiegaranti?

Leiegaranti har en engangskostnad på 11-16% av avtalt sikkerhetsbeløp og tegnes ved inngåelse av leiekontrakt.

Priseksempel: 

Husleie: kr 10 000,-
Depositum/sikkerhetsbeløp: kr 30 000,- (tre måneders husleie)
Kostnaden for å tegne Leiegaranti blir dermed fra kr 3 300,-

Leietaker får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

Leietaker får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.
Leier får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

HVORDAN TEGNE LEIEGARANTI?

Leiegaranti tegnes gjennom de fleste profesjonelle utleiemeglere/forvaltere i Norge.

For spørsmål vedrørende tegning av Leiegaranti kan du kontakte din utleier.

Er du utleier som ønsker å tilby Leiegaranti til dine leietakere kan du kontakte oss.

KONTAKT DIN UTLEIEMEGLER ELLER OSS:

Norwegian Broker tlf: 23 89 73 89
E-mail: nb@norwegianbroker.no