Selger plikter å opplyse, kjøper plikter å undersøke

DE FLESTE EIENDOMMER SELGES "AS IS"
Dette forbeholdet betyr at når du som kjøper overtar eiendommen, overtar du også ansvaret for alle feil og ekstra utgifter som måtte påløpe.

Å eie en bolig innebærer at man vil ha løpende kostnader til vedlikehold, og at det er en risiko for uforutsette utgifter. Selger av eiendommen har antagelig kjøpt seg en annen bolig hvor han overtar det samme ansvaret for slike kostnader, og det samme gjelder for eventuelle kjøpere av din tidligere bolig.  

 

BOLIGSELGER VIL VÆRE ANSVARLIG I
3 TILFELLER:

  • Det er holdt tilbake opplysninger om negative forhold ved eiendommen som har virket inn på bolighandelen.
  • Det er gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på bolighandelen.
  • Eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn forventbart på bakgrunn av gitte opplysninger om eiendommens alder, tilstand, kjøpesum og forhold forøvrig.

Når er boligen i en vesentlig dårligere stand –  hva vektlegges?

  • Størrelsen på utbedringskostnadene
  • Alder
  • Hvilke opplysninger som ble gitt før avtalen ble inngått

 

 

 

BOLIGKJØPERS OPPLYSNINGSPLIKT 

Hvis du har fått opplysninger som som indikerer at eiendommen ikke er slik du ønsker har du en undersøkelsesplikt.

Hvis du velger å ikke foreta nærmere undersøkelser må du leve med eiendommen som den er.

NB! Så lenge du har fått riskoopplysninger i salgsdokumentene før kjøpet, er IKKE selger ansvarlig hvis du ikke tar alle opplysninger på alvor og undersøker ting nærmere (selv om bygningsdelen er ny og kostnadene høye)! 

Eksempel fra virkeligheten:
Kjøper var informert om at toget gikk under bygningen og at man kunne høre en svak durelyd når det passerte. Kjøper undersøkte ikke nærmere hvordan støyen utartet seg, og må derfor bære risikoen for at han synes ulempene med støyen var høyere enn akseptabelt. 

Les artikkel om undersøkelse  vedr. boligkjøpers undersøkelsesplikt

Dette sier høyesterett/2 sentrale dommer:

REKLAMASJONSTID PÅ FEIL SOM ER OPPDAGET VED BOLIGKJØP
Høyesterett slo fast i  2010 at reklamasjonstiden ikke bør være lenger enn to måneder, maks 3 måneder med å reklamere på en feil som er oppdaget.

ERSTATNING/KJØPERS RISIKO
Det ble i samme i samme dom fastslått at et avvik (feil /mangel), rent  økonomisk må utgjøre minimum 6 % av kjøpesummen. Deretter må man vurdere alder og hvilke opplysninger som er gitt. 

Det betyr at utbedringskostnader på for eksempel 20 % av kjøpesummen kan være kjøpers risiko avhengig av bygningsdelens alder eller konstruksjoner man har fått risikoopplysninger om.
Det betyr at utbedringskostnader på 6 % ikke automatisk gir deg som kjøper krav på prisavslag.

 

 Om Boligselgerforsikring og Boligkjøperforsikring