Boligkjøp og boligselgerforsikring – vanlige spørsmål for boligkjøper

Et boligkjøp kan bli komplekst om man havner i en situasjon hvor man mener å ha et krav mot boligselger i ettertid.

Vi har under samlet opp noen spørsmål som viser seg går igjen for  boligkjøpere som opplever en slik situasjon:

Hvilke feil er selger ansvarlig for som gir boligkjøper krav på erstatning?

  • Dersom selger har holdt tilbake negative forhold ved eiendommen som ville ha virket inn på bolighandelen
  • Dersom selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ville ha virket inn på bolighandelen
  • Dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn forventbart på bakgrunn av gitte opplysninger om eiendommens alder, tilstand, kjøpesum og forhold forøvrig (eller dersom tomtens areal er vesentlig mindre enn opplyst).


Hva er egentlig i "vesentlig dårligere stand"?
De aller fleste eiendommer selges "as is" eller "som den er". Dette er en ansvarsfraskrivelse som blant annet innebærer at selger har fraskrevet seg alt ansvar for eventuelle skjulte feil, med mindre feilen er av en så alvorlig karakter at det kan sies å sette eiendommen i "vesentlig" dårligere stand enn forventet.

Hva er mine rettigheter som kjøper når selger har tegnet en boligselgerforsikring?
Det at selger har tegnet en boligselgerforsikring, endrer verken kjøpers rettigheter eller forpliktelser overfor selger, men kan være en fordel for deg som kjøper. Selgers boligselgerforsikring fungerer som en "solvensgaranti". Med det menes at dersom kjøper har et rettsmessig krav, vil han med sikkerhet få erstatningsutbetaling.

Har du flere spørsmål om salg og overtakelse av bolig?
Kontakt en saksbehandler, tlf: 67 83 51 30/E-post: post@ncl-as.no 

Les mer om boligselgerforsikring.

Benytt deg av vår gratis uforpliktende tjeneste!

Send inn spørsmål du måtte ha i forbindelse med salg og overtakelse av eiendom. En av våre saksbehandlere vil svare deg personlig på telefon eller e-post.