TIL DEG SOM KJØPER BOLIG

Hvis din nye bolig har skjulte feil eller mangler

Dette kan koste tid og penger. Hvem skal betale?

Med boligkjøperforsikring er du i trygge hender om du skulle oppdage feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Våre advokater og jurister er spesialister på eiendomskjøp, og står parat til å hjelpe deg i fem år etter overtakelse – uten at du trenger å bekymre deg for saksomkostningene.

Boligkjøperforsikringen dekker egne og eventuelt idømte saksomkostninger.

UNNGÅ BEKYMRING OG STRESS
UNNGÅ BEKYMRING OG STRESS
SPAR VERDIFULL TID
SPAR VERDIFULL TID
FÅ DINE UTGIFTER DEKKET
FÅ DINE UTGIFTER DEKKET
NÅR:

Tegnes ved kjøp av boliger solgt etter avhendingsloven.

HVOR

Hos eiendomsmegler senest ved kontraktsmøte.

HVORDAN

Krysses av i kjøpekontrakten. Forsikringsbevis og vilkår sendes i e-post.

Med boligkjøperforsikring vil du stille sterkere ved en eventuell boligtvist.

Ved spørsmål om boligkjøperforsikringen, kontakt din eiendomsmegler eller oss:

Norwegian Broker, Postboks 324,1326 Lysaker.
Tlf. 23897389
boligkjoperforsikring@norwegianbroker.no

DET DU TRENGER Å VITE OM BOLIGKJØPERFORSIKRING:

Brosjyre Boligkjøperforsikring (DAS Legal Expenses Insurance Company)

Brosjyre Boligkjøperforsikring (If Forsikring)

Film        Boligkjøperforsikring

 

VILKÅR BOLIGKJØPERFORSIKRING

Vilkår DAS, 01.01.2018

Vilkår If, 01.01.2018