Norwegian Broker kan megle frem gunstige og riktige personalforsikringer for bedrift og ansatt

Gi økt økonomisk trygghet til riktig pris

Vi kan hjelpe din bedrift med personalforsikringer

Er du usikker på hvilke personalforsikringer din bedrift bør ha? Vi kan hjelpe deg å tilpasse bedriftens forsikrings-løsninger.

KONTAKT OSS

Kontaktperson: Johnny Andersen Tlf: 907 75 167 E-Mail: joan@norwegianbroker.no

Yrkesskade

Dette er en obligatorisk og lovpålagt forsikring som enhver arbeidsgiver plikter å tegne på alle sine ansatte. Forsikringen skal gi erstatning ved skader og sykdom som arbeidstakere påføres i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Fritidsskade

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved skader som påføres arbeidstaker på fritiden.

Kollektiv ulykke

Dette er en frivillig ulykkesdekning som dekker den ansatte ved skader som påføres enten på arbeid eller fritid. Dekningen er normalt sett fast og gjelder normalt sett ved medisinsk invaliditet og død.

Annen sykdom

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved sykdom som påføres arbeidstaker på fritiden.

Gruppeliv

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved død uansett årsak. Gruppelivsforsikringen kan være fast eller nedtrappende ut i fra alder.

Uførekapital

Dette er en frivillig dekning som dekker ansatte ved uførhet ved skade og sykdom.

  • Dekningen gir en erstatning ihht. prosent av gruppelivsforsikringen.
  • Dekningen nedtrappes fra fylte 25 år og avsluttes ved fylte 60 år.

Helseforsikring

Dette er en frivillig dekning som garanterer de ansatte behandling/operasjon/fysikalsk behandling etc innen et garantert tidsrom.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en frivillig dekning, som kan deles inn i to grupperinger:

  • Tjenestereise: dekker ansattes reiser  ifm jobb
  • Ferie- og fritid: Dekker ansattes ferie- og fristidsreiser (familie kan medforsikres)

Kritisk sykdom

Kritisk sykdom er en frivillig dekning som dekker forhåndsdefinerte sykdommer (f.eks: hjerteinfarkt, hjerteoperasjon, hjerneslag/-blødning, hjernesvulst, visse typer av kreft, MS etc) med en forhåndsdefinert sum.

Sykelønn

Sykelønn er en frivillig forsikring som dekker lønn over 6 G i sykepengeperioden.
NAV dekker lønn opp til 6 G.

Her kan du lese om noen av  bedriftsforsikringene  vi megler, og om hva er forsikringsmegling.