Ved totalskade får du tilbake det du betalte for båten, eller merverdi hvis markedsverdien er høyere ved skadetidspunktet.

Eksempel:
Har du kjøpt båt for kr 1 mill. og forsikret den for 1 mill, vil du etter totalskade/havari få erstattet kr 1 mill. selv om markedsverdien på skadetidspunktet er kr 800 000,-

NB!  De fleste forsikringsselskap ville erstattet kun markedsverdien på kr. 800 000,-

Få tilbud på båtforsikring

Ring oss på 480 73 300

Les mer om:

  1. Motorhavari
  2. Kaskoskade
  3. Advokatbistand