image description

Cyberangrep – tør din bedrift å være uforsikret?

Cyberkriminaliteten brer om seg og vi leser daglig om konsekvensene for bedriftene og institusjonene som blir utsatt. Kostnadene ved et cyberangrep kan bli enorme. For en mellomstor bedrift kan det bety kroken på døren.

Cyberkriminalitet er den hurtigst voksende kriminelle aktivitet i verden. Siste store og kjente hendelse er utpressingsprogramvaren «WannaCry» som utnyttet et hull i Microsoft Windows-systemer til å spre seg og låse filer i datamaskiner, for så å kreve løsepenger for å låse dem opp igjen.

Over 100 000 nye virus registreres hver dag. De fleste vellykkede angrep skjer fordi ansatte i god tro klikker på en lenke i det som ser ut som en uskyldig e-post fra en avsender de har tillit til.

Risiko for bedriften

Strengere krav til sikkerhet og økt regulering gjør det viktigere enn noensinne for bedriften å ha tilstrekkelig forsikringsdekning som beskytter både virksomheten, ledelsen og styret.

Alle bedrifter som lagrer elektroniske data er målgruppe for angrep og datatyveri. Din bedrift er utsatt. Din bedrift er også potensiell inngangsport for angrep på dine leverandører eller kunder. Din bedrift vil da være ansvarlig for konsekvensene av dette. Bare juridiske assistanse i slike tilfeller kan bli svært kostbar.

I tillegg til de økonomiske konsekvensene av et angrep der verdifull og sensitiv informasjon kommer på avveie, kan det knuse omdømmet til bedriften som er avhengig av kundenes tillit.

Hvor lenge tør din bedrift stå uten forsikring mot denne type kostnader?

EUs nye personverndirektiv

EUs nye personverndirektiv trer i kraft i 2018 og handler om informasjonssikkerhet, behandling og oppbevaring av person(sensitiv)data, varsling til berørte og tilsyn. Brudd på direktivet straffes med store bøter.

Vi finner forsikringen som passer din bedrift

Som din forsikringsmegler henter Norwegian Broker inn tilbud på forsikring mot dataangrep og datakriminalitet som er tilpasset akkurat din bedrift.

En cyberforsikring vil kunne omfatte krisehjelp, IT-rådgivning, juridisk bistand og PR/omdømmerådgivning. Driftstap som følge av nettverksavbrudd og at nettsider eller systemer er sperret av hackere, kan også dekkes av forsikringen. En cyberforsikring stiller hele forsikringsapparatet til bedriftens disposisjon fra det øyeblikket man mistenker et angrep og vil bidra til at bedriften raskest mulig kan gjenoppta den daglige driften.

Ta kontakt så hjelper vi deg å finne den riktige forsikringen.

Hva kan bedriften gjøre for å beskytte seg mot angrep?

 • Prøve å forstå bedriftens trusler og sårbarheter.
 • Ha en plan for hendelseshåndtering og beredskap (BCP).
 • Lag rapporter som beskriver datasikkerheten, med risikovurderinger og en strategisk sikkerhetsplan.
 • Ha alltid oppdatert programvare på datamaskin og telefon («Wannacry» kom seg f.eks kun inn på tidligere versjoner enn Windows 10).
 • Installer og sørg for kontinuerlig oppdatering av antivirusprogram og brannmurer.
 • Ikke åpne e-postvedlegg hvis du ikke er sikker på innholdet eller avsender.
 • Ta sikkerhetskopi (back-up) av data/filer for å unngå å miste viktige filer. Gjerne både i skylagring og på ekstern harddisk.
 • Sørg for tilstrekkelig passordsikkerhet.
 • Gi opplæring til de ansatte.
 • Vær forsiktig og oppmerksom. Du må ikke klikke på alt.
 • Tegne en cyberforsikring!

Ta kontakt så hjelper vi deg å finne den riktige forsikringen.

Er bedriften klar for EUs nye personverndirektiv?

Vi anbefaler bedriftsledere å sette seg inn i det nye personverndirektivet (General data Protection Regulation - GDPR). Det er viktig at bedriften viser at den er bevisst på dagens risiko knyttet til dataangrep og at den har tatt nødvendige skritt for å forebygge angrep.

I en serie med kronikker for digi.no skriver advokat Kristian Foss fra Bull & Co Advokatfirma om personvern og datasikkerhet som følge av de nye EU-reglene (GDPR). I tillegg til tar kronikkserien for seg tiltak som bedriften kan iverksette.

image description Vi anbefaler bedriftsledere å sette seg inn i det nye personverndirektivet (General data Protection Regulation - GDPR).​ Norwegian Broker
 • I del 1 sees det på juridiske krav.
 • Del 2 tar for seg mulige følger av brudd på kravene.
 • Del 3 ser på hva en kan gjøre for å redusere risikoen for ens virksomhet.

Les del 3 her.

Kan du vise til at bedriften har innarbeidet gode rutiner for å forebygge dataangrep og leve opp til det nye direktivet, vil forsikringsselskapet kunne tilby bedre forsikringsbetingelser.

Ta kontakt med din megler!

Bedriftsledere anbefales å sette seg inn i det nye personverndirektivet GDPR (General data Protection Regulation).