image description

Slik unngår du å betale 45.000 kr ved grunnstøting

Mange tror at alle båtforsikringer er like og dekker alle skader, og at den eneste forskjellen ligger i prisen. Men faktisk er det slik at de fleste forsikringer ikke dekker hele kostnaden ved kjøp av nye erstatningsdeler. Dermed kan det fort bli dyrt hvis uhellet er ute.

De fleste forsikringsselskaper selger forsikringer med aldersfradrag. Det betyr at hvis du må erstatte en skadet komponent med en ny, så får du bare dekket hva den gamle delen var verdt ved skadetidspunktet. Fradraget bestemmes av forsikringsselskapet selv, og kan komme på opptil 80 prosent av reparasjonskostnaden.

Båtforsikring  gjennom Norwegian Broker:  Uten aldersfradrag ved kaskoskade.

45.000 kr for nytt drev

- Dette er det nok dessverre mange som ikke er klar over. Det er store sprik i hva man faktisk får erstattet, og mange blir skuffet når de oppdager at de må betale mye selv for å få båten på vannet igjen, forteller Rune Sagen, salgssjef for båtforsikring hos Norwegian Broker.

For eksempel: Du grunnstøter med en båt med et 10 år gammelt drev. Drevet kan ikke repareres, men må skiftes til en kostnad på 100.000 kroner, der delekostnaden for nytt drev er 90.000 kroner. Med 50 prosent aldersfradrag må du betale halvparten av drevet, altså 45.000 kroner – i tillegg til egenandelen!

Sjekk din forsikring

Noe av utfordringen er at aldersfradragene varierer fra selskap til selskap, og det er ofte uklart hvordan selskapene beregner disse fradragene. Noen selskaper har tabeller for erstatningsberegning, andre regner på skjønn, forklarer Sagen.

Han oppfordrer deg som båteier til å sjekke om du har aldersfradrag i din båtforsikring eller ikke. Dette står som regel beskrevet i vilkårene, i egne avsnitt om skadeoppgjør.

  • Det er bedre å sjekke før uhellet inntreffer, så slipper du ubehagelige og dyre overraskelser, fastslår Sagen.

Ønsker du båtforsikring uten aldersfradrag ved kaskoskade? Bestill her!